Den 25 maj 2018 införs den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i hela EU. De nya bestämmelserna ersätter personuppgiftslagen (PuL) och skärper kraven på hur företag får behandla dina personuppgifter.

 

Vid beställning uppger du dina personuppgifter såsom namn, adress och telefonnummer. Viking.se lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part. Dessa data används endast för att du på bästa sätt ska kunna nyttja de tjänster vi erbjuder. Vi dokumenterar även all kommunikation med våra kunder via telefon eller e-post, i syfte att erbjuda bästa möjliga service.

 

Så här samlar vi in dina personuppgifter:


(Vi sparar uppgifter så länge du är kund hos oss.)

När du blir kund hos oss så anger du själv följande:

 

 • Namn
 • Adress
 • Mobiltel 
 • epost

 

Varför?

Vi sparar uppgifter för flera typer av behandlingar, exempelvis köp, bokföring, för att kunna hantera reklamationer, , utskick av marknadsföring för att kunna ge support m.m.  

 

Dina rättigheter som kund:

 • Att få dina registerutdrag
 • Att få dina uppgifter rättade om de är felaktiga
 • Att få bli bortglömd / raderad
 • Att få rätt till dataportabilitet
 • Att de har rätt att invända mot behandling som baserar sig på intresseavvägning eller berättigat intresse
 • Att få dina uppgifter återkallade sitt samtycke för behandling av uppgifter om ni använder samtycke som behandlingsgrund
 • Att få du  har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av sina personuppgifter till Datainspektionen

 

Frågor uppge alltid kundnr vid kontakt: info@viking.se