- 47%
Ingwaz - ingrunan

Ingwaz - ingrunan

2321

Runa i bränd stengodslera. Höjd ca 27mm och ca 20mm bred. Inkl läderrem. Madr - människorunan

Tyvärr, produkten har utgått ur vårt sortiment

Runa i bränd stengodslera.
Höjd ca 27mm och ca 20mm bred.
Inkl läderrem.

Ingwaz - ingrunan

Ingrunan representerar Frejs sexuella alstringskraft, manlig befruktande kraft, fysisk kärlek och attraktionskraft. Ing går hela tiden mot nya mål, och representerar all den kreativitet och skaparkraft som ligger i sexualiteten. Ing representerar vårens kraft, alla de växter som börjar gro efter den mörka kalla vintern, och sådden, både den växtliga sådden såväl som djurens och människornas sådd, i avsikt att frambringa ny avkomma. Ing är i sanning en lyckobringande runa, i det att den pekar på vår manifestationsförmåga, och vår förmåga att så frön inför framtiden. I Uppsala dyrkades Ing i förening med Frej, under namnet Yngve-Frö. På isländska blev detta Ingunar-Freyr. Namnet Frö är signifikativt för Frej och hans ursprungliga funktion som den som befruktar hela skapelsen. I en agrarkultur som det gamla Norden är fortplantningsförmågan mycket central, och Frej avbildades följaktligen alltid med en enorm manslem. Den självklara kopplingen mellan manlig sexualitet och kreativitet är intressant också i det avseendet att det belyser varför vi (och framför allt vi män) skapar så många destruktiva och bisarra saker och företeelser nuförtiden. Om vi skulle omfamna sexualiteten som något positivt, istället för att frukta den som något farligt, omoraliskt, skuldtyngt och opassande, skulle kanske sexualiteten, och därmed kreativiteten som helhet, inte längre kunna existera i den perverterade form vi så ofta ser den idag. Och därmed skulle förmodligen även de flesta perversa uppfinningar och idéer försvinna.

NG-runan Ingwaz, Ing Grundbetydelse: Ing (en fruktbarhetsgud) En lyckoruna, står för manlig fruktbarhet, skaparkraft, och kreativitet samt växtkraften i det som sås om våren. Hör ihop med Frej förutom Ing. Manlig fertilitet, inre tillväxt. Förnuft, det vanliga, enkla styrkor, familjekärlek, hemmet. Vila, avslappning. En tid som du kan använda för att återhämta dig och välja en inriktning.


 
 
Tipsa

Upptäck mer


0
0

Recensioner

Produkten har inga recensioner

Skriv en recension om produkten

Betyg: