- 47%
Iss - isrunana
5.0 2

Iss - isrunana

2319

Runa i bränd stengodslera. Höjd ca 27mm och ca 20mm bred. Inkl läderrem. Iss - isrunana

Tyvärr, produkten har utgått ur vårt sortiment

Runa i bränd stengodslera.
Höjd ca 27mm och ca 20mm bred.
Inkl läderrem.

Iss - isrunana

Isrunan kallas den, denna köldens och isens runa. Iss harmonierar med snökristallen och dess reglerade form. Där finns kyla och stillhet, men också strukturer. Iss har sin hemvist i Nifelheim, köldens rike. Iss rimmar illa med spontanitet och aktivitet. Där finns tvärtom en stark dragning mot stillastående, tillbakadragenhet och bepansring. I Iss-runan finns också ett inslag av hård och väl koreograferad disciplin, som i många avseenden kan vara mycket positiv, eftersom den perfekt synkroniserade disciplinen är mycket kraftfull. Det är lätt att få bilder av enorma katedraler med perfekt symmetri i arkitekturen, eller hundratals buddhistmunkar som mässar mantran i total synkronitet. Det gamla Japans enkla och stilrena estetik bygger mycket på Iss-runans hårt tuktande disciplin. Man bör därför i sin kontakt med denna runa vara på sin vakt mot överdriven strikthet och hämmande formalism. En negativ sida av denna runa är den själsdödande monotonin. I gammal nordisk magi räknas isen som ett femte element, jämte jord, eld, luft och vatten. Isens konserverande kraft, dess inneboende struktur, köldens alstringskraft (minns att världen skapades ur mötet mellan Nifelheim och Muspelheim - i möte mellan köld och hetta föds kosmos), alla dessa egenskaper finns i isen, och behövs för harmonin på jorden och i alla de andra världarna. Isen kan i sin genomskinlighet bringa mycket klarhet. Vattnet, som representerar känslolivet, har här frusit till en hård substans, som man inte kan bada i, dricka eller fiska ur - ett effektivt skydd mot sårbarhet, men också hindrande för känslomässigt engagemang. Detta är dock emellanåt önskvärt, och med hjälp av Issrunan kan även du gå på vattnet!

I-runan Isaz Grundbetydelse: Is Symboliserar stillastående, stagnation och avvaktan, samt ordnad disciplin. Kan indikera en varning att man skall ta det lite lugnt i det man håller på med ett tag.

Utmaning, frustration. Psykologiska blockeringar i tanke eller handling. Inget händer. Allt står still. Sökande efter klarhet. Runan förstärker runorna runt omkring den.

Sökande efter klarhet. Runan förstärker runorna runt omkring den.
 
 
 
 
Tipsa

Upptäck mer


0
0

Recensioner

Johan Olsson

2018-07-18
Sven Åke Tireland

very nicely done and very happy with the rune!

2017-12-28

Skriv en recension om produkten

Betyg:


Andra köpte också